ÇERKEŞİYYE

Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşî Mustafa Efendi’ye (ö. 1229/1814) nisbet edilen bir kolu.

(bk. ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ)