CERÎRİYYE

الجريريّة

Zeydiyye’den Süleyman b. Cerîr’in (ö. h. II. yüzyılın ortaları) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. SÜLEYMAN b. CERÎR)