CEM‘İYYET-i İLMİYYE &&&( جمعيت علميه)&&& İslâm inanç ve kültüründen uzaklaşmadan Batı’daki ilmî gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini düşünen ulemânın kurduğu, Mecmûa-i Ulûm adlı dergiyi çıkaran cemiyet.

(bk. MECMÛA-i ULÛM)