CEDÎD İSLÂMBOL

1716’da İstanbul’da basılan altın para.

Bu sikkeye “sikke-i cedîd-i zer-i İslâmbol” da denilirdi. 1696’da bastırılan cedîd eşrefî*lerin para buhranını ortadan kaldıramaması ve İstanbul’da basılan altınlarla diğer sikkelerin de mağşuşiyeti yüzünden, halk arasında muteber ve makbul olan Venedik altınından tam vezinli, ayarı halis olarak 100 adedi 110 dirhem gelmek üzere kesilerek piyasaya sürülmüştür. Kenarı zincirli, dairesinin etrafı rûmî nakışlı, ortası ayna gibi parlak, bir yüzünün ortasında padişahın tuğrası, diğer yüzünde “duribe fî İslâmbol” yazılıdır. 3’er kuruş rayiçle 1696’da basılan altınlardan ayırmak için bunlara “zer-i İslâmbol” adı verilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:

Râşid, Târîh, IV, 192-193; İsmâil Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, Kostantiniye 1307, s. 273; Süleyman Sûdî, Usul-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye, İstanbul 1311, s. 69; Nuri Pere, Osmanlılarda Mâdenî Paralar, İstanbul 1968, s. 191; Artuk, İslâmî Sikkeler Kataloğu, II, 625-626; Pakalın, I, 267.

İbrahim Artuk

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.