BÛZÎDİYYE

البوزيديّة

Şâzeliyye tarikatının Derkaviyye kolunun Muhammed b. Habîb el-Bûzîdî’ye (ö. 1327/1909) nisbet edilen bir şubesi.

(bk. DERKAVİYYE).