BÜLBÜL ŞAH

بلبل شاه

Seyyid Şerefüddîn Bülbül Şâh el-Hüseynî el-Keşmîrî (ö. 728/1327)

Sühreverdiyye tarikatının Hindistan’daki şeyhlerinden.

Sühreverdiyye şeyhlerinden Şah Ni‘metullah Fârsî’nin mürididir. Moğol istilâsı yüzünden şeyhi ve beraberlerindeki 1000 kişi ile birlikte Türkistan’dan Raca Suhâdivâ (1301-1320) idaresindeki Keşmir’e hicret etti. Bu yıllarda iktidarı ele alan Prens Rinçana Budist idi. Bülbül Şah,


Budizm ve halkın dini olan Hinduizm’le tatmin olmayan Rinçana’ya İslâm’ı anlattı. Rinçana müslüman olup Sadreddin adını aldı. Bülbül Şah, Sadreddin’in tebaasından yaklaşık 10.000 kişinin İslâm’a girmesine vesile oldu. Emîr Sadreddin Bülbül Şah için yaptırdığı hankaha zengin vakıflar tahsis etti ve bunların geliriyle bir aşevi kurdu. Bir ara harap olan aşevi daha sonraları onarılmış ve dârülaceze olarak kullanılmıştır. Emîr Sadreddin’in dârülacezenin yanında yaptırdığı mescid Keşmir’in ilk mescididir. Bülbül Şah bu mescidin yakınlarında inşa edilen türbede medfundur.

BİBLİYOGRAFYA:

Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-havâtır, II, 49; A. Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent, Leiden 1980, s. 44; el-Kāmûsü’l-İslâmî, I, 351; Mohibbul Hasan, “Bülbül Shāh”, EI² Suppl. (İng.), s. 156.

Nihat Azamat