BOĞAZKÖPRÜ

Sivas yakınında XVI. yüzyıla (?) ait köprü.

Sivas’ın 10 km. kadar doğusunda Kızılırmak üzerindedir. Yaptıran kişi ve yapım tarihi hakkında açık bilgi bulunmayan köprünün bazı kaynaklarda Ortaçağ’a ait olduğu söylenmekte ise de eser üzerinde yapılan yeni bir araştırma, kitâbesinden 1525 yılında inşa edildiğinin anlaşıldığını haber vermektedir (Tunç, s. 34-36). Bir taşı üzerinde görülen Eustatheos adıyla 1910 rakamından, bu tarihte bir Rum usta veya kalfa tarafından tamir edildiği sanılmaktadır.

Köprünün uzunluğu 102 m., genişliği 4,45 metredir. Kesme taştan inşa edilmiş olup muntazam yontulmuş korkuluklar ve sivri kemerli altı göze sahiptir. En geniş kemer açıklığı 9 m. kadardır. Kemerlerin aralarındaki ayaklarda menba tarafında üçgen sel yaranlar vardır ve bunlar mansap tarafında yarım yuvarlaktır. Köprünün Karayün istikametindeki ucunda yine muntazam kesme taşlardan yapılmış küçük bir oda bulunmaktadır. Odanın, kitâbenin de üzerinde yer aldığı yayvan kemerli girişi itinalı bir işçilikle yapılmış ve sade bir silme ile çerçevelenmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:

Max van Berchem – Halil Edhem, Materiaux pour un corpus inscriptionum Arabicarum III: Asie Mineure, Kahire 1910, s. 1, not 1, 1v. VII; A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie, Paris 1934, II, 165; Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 68, rs. 39; Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Ankara 1978, s. 34-36.

Semavi Eyice