BİH-ÂFERÎDİYYE

البه آفريديّة

Mecûsîliği yeniden şekillendirmeye çalışan İranlı Bih-âferîd b. Mâhfervedîn’in (ö. 131/748-49) taraftarlarına verilen ad.

(bk. BİH-ÂFERÎD b. MÂHFERVEDÎN).