BÎBERİYYE

البيبريّة

Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun tesiri altında Tarsus çevresinde Halil Derelioğlu (ö. 1933) adlı birinin önderliğinde ortaya çıkıp kısa bir süre sonra ortadan kalkan tasavvufî bir hareket.

(bk. HÂLİDİYYE).