BEZÎGIYYE

البزيغيّة

Hattâbiyye’ye mensup olan Bezîğ b. Mûsâ’nın (II./VIII. yüzyıl) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. HATTÂBİYYE).