BERÎDÜ’s-SAÂDE &&&(بريد السعادة)&&& Muhammed b. Gāzî el-Malatyevî’nin Anadolu Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus (1211-1220) adına yazdığı nasihatnâme türünde eseri.

(bk. MUHAMMED b. GAZÎ)