BERBEHÂRİYYE &&&(البربهاريّة)&&& Hanbelî âlimlerinden Hasan b. Ali b. Halef el-Berbehârî’nin (ö. 329/940-41) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. BERBEHÂRÎ)