BENÎ KURAYZA GAZVESİ &&&(غزوة بني قريظة )&&& Hendek Gazvesi’nden (5/627) sonra Medine’deki son yahudi kabilesi Benî Kurayza üzerine tertip edilen gazve.

(bk. KURAYZA)