BEKKİYYE

البكيّة

Şâzeliyye tarikatının Ömer b. Seyyid Ahmed el-Bekkî et-Tûnîsî’ye (ö. 960/1552) nisbet edilen bir kolu.

(bk. ŞÂZELİYYE)