BANDIRMALI HÂMİD EFENDİ

(ö. 1139/1726)

Celvetî şeyhi, İstanbul Üsküdar’daki Bandırmalızâde Tekkesi’nin kurucusu.

(bk. BANDIRMALIZÂDE TEKKESİ)