BÂBEKİYYE

البابكيّة

İslâm dışı bazı inançları benimseyen Bâbek el-Hürremî’nin görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. BÂBEK).