ASGAR

الأصغر

Kıyasta kapsamı daha küçük olan ve sonucun öznesini oluşturan küçük terimi ifade etmek üzere klasik mantıkta kullanılan bir ıstılah.

(bk. KIYAS)