ANUŞ TEGİN

Ebû Abdillâh Anuş Tegin Muhammed b. İsmāil ed-Derezî (ö. 411/1020)

Fâtımî Halifesi Hâkim-Biemrillâh’ın Türk asıllı dâî*si ve Dürzî mezhebine adını veren kişi.

(bk. DÜRZÎLİK)