AMMÂRİYYE

العمّارية

Ca‘fer-i Sâdık’tan sonra imâmetin oğlu Abdullah’a intikal ettiğini kabul eden ve reisleri Ammâr b. Mûsâ’ya nisbetle anılan Şiî grup.

(bk. İMÂMİYYE)