AHMED EFENDİ, Kurşuncuzâde

(ö. 1120/1708)

Türk hattatı.

İstanbulludur. Kaynaklardaki kısa mâlumattan Eyüp civarında yaşadığı anlaşılmaktadır. Sülüs ve nesihi Suyolcuzâde Mustafa Efendi’den öğrendi ve kısa sürede icâzet aldı. Kaynaklar, yazısının hocasının hattına, ayırt edilemeyecek kadar benzediğini belirtirler. Suyolcuzâde’nin Eyüp Sultan Camii için başladığı üç satırı sülüs, geri kalanı nesih hattıyla yazılmış büyük boy Kur’ân-ı Kerîm’i tamamladı. Aklâm-ı sitte*de mahir bir hattat idi. İstanbul’da öldü.

BİBLİYOGRAFYA:

Suyolcuzâde, Devhatü’l-küttâb, s. 12; Müstakimzâde, Tuhfe, s. 99; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts., s. 120; R. Ekrem Koçu, “Ahmed Efendi (Kurşuncuzâde)”, İst. A, I, 358.

Muhittin Serin