A‘MÂL

الأعمال

Amel kelimesinin çoğuludur. Fıkıh terimi olarak iki veya daha çok kimsenin belli bir işi yapmak üzere kurdukları iş gücü ortaklığı mânasında kullanılır. Bu ortaklık türü ayrıca tekabbül, muhterife, sanâi‘ ve ebdân adlarıyla da anılır. (bk. AMEL, EBDÂN)